herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Mieszkańcom gminy przypominamy o obowiązującym od tego roku systemie płatności masowych. W ramach tegoż systemu każdemu podatnikowi przydzielony został indywidualny numer rachunku bankowego, odrębny na potrzeby wpłat podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych oraz dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Błędem jest łączenie opłat wynikających z podatków z opłatą za gospodarowanie odpadami i wpłacanie wszystkich należności na jeden rachunek. Numery rachunków, na które należy wpłacać podatki widnieją na decyzji podatkowej, zaś numery rachunków dot. opłaty za gospodarowanie odpadami podane zostały w odrębnych pismach, które zostały dostarczone mieszkańcom wraz z decyzjami podatkowymi.

Przypominamy też o tym, że w dniu jutrzejszym, tj. 15 maja mija termin płatności podatków. Pozostałe terminy, to:

- w przypadku podatków: 15 września i 15 listopada 2014 r.

- w przypadku opłaty śmieciowej: 30 czerwca, 30 września, 15 grudnia 2014 r. 

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326