herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Informuję, iż w dniu 31 marca 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Świerklany w Jankowicach, ul. Świerklańska 54 o godz.16,00 odbędzie się sesja Rady Gminy Świerklany.

Porządek sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.02.2016r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Świerklany na rok 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2016-2026.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dla Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Świerklany w okresie od dnia 2 maja 2016r. do dnia 1 maja 2017r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świerklany na lata 2016-2023.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach w 2015 roku oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świerklany na lata 2014-2016.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
13. Interpelacje radnych.
14. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Świerklany
mgr Justyna Błatoń

Sesja Rady Gminy On line

akcja zima

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326