herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Informuję, iż w dniu 31 marca 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Świerklany w Jankowicach, ul. Świerklańska 54 o godz.16,00 odbędzie się sesja Rady Gminy Świerklany.

Porządek sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.02.2016r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Świerklany na rok 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2016-2026.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dla Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Świerklany w okresie od dnia 2 maja 2016r. do dnia 1 maja 2017r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świerklany na lata 2016-2023.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach w 2015 roku oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świerklany na lata 2014-2016.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
13. Interpelacje radnych.
14. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Świerklany
mgr Justyna Błatoń

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326