herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności zadań edukacyjno – wychowawczych dla 125 dzieci oraz utworzenie 59 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego wraz z doposażeniem placówki w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu dla 125 wychowanków przedszkola zaplanowano również organizację dodatkowych zajęć na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównujących ich szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów.

Zadania realizowane będą w Przedszkolu Nr 2 w Świerklanach, w terminie od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

OPIS ZADAŃ W PROJEKCIE

1. Stworzenie i doposażenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego

- w ramach zadania zostały stworzone dwie dodatkowe grupy przedszkolne po 25 dzieci oraz do grupy niepłenej zrekrutowano dodatkowo 9 dzieci,
- w początkowym etapie realizacji projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.

Funkcjonowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w godzinach otwarcia przedszkola tj. 7:00 do 16:00.

2. Organizacja dodatkowych zajęć logopedycznych dla nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania

- w początkowym etapie realizacji projektu zakupione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć logopedycznych,
- zajęcia będą skierowane do uczniów z wadami wymowy (zostaną utworzone 4 grupy).

3. Organizacja dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania

- w początkowym etapie realizacji projektu zakupione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
- zajęcia będą skierowane do wychowanków przedszkola z wadami postawy, posiadającymi orzeczenie od lekarza lub pielęgniarki (utworzone zostaną 4 grupy).

4. Organizacja dodatkowych zajęć terapeutycznych przy użyciu rytmiki oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania

- w początkowym etapie realizacji projektu zakupione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć terapeutycznych przy użyciu rytmiki,
- zajęcia skierowane będą do wychowanków przedszkola, zgodnie z zapotrzebowaniem (utworzonych zostanie 5 grup)

- zajęcia terapeutyczne przy użyciu rytmiki pozwolą na nabycie wśród dzieci następujących kompetencji:

* pracy w grupie
* umiejętności wykonywania wspólnych zadań
* koordynacji ruchów
* poczucia rytmu
* pozytywnie wpłyną na chód dziecka.

5. Organizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania

- w początkowym etapie realizacji projektu zakupione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć,
- zajęcia skierowane będą do wychowanków przedszkola, zgodnie z zapotrzebowaniem (utworzone zostaną 4 grupy)
- podczas zajęć dzieci będą nabywać umiejętności:

* praca w grupie
* odpowiednie zachowanie w sytuacjach
* postrzegania wykonywanych czynów z punktu widzenia drugiej osoby
* rozumienia uczuć i sposoby myślenia innych.

6. Studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

- w początkowym etapie realizacji projektu wybrana zostanie osoba – nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Świerklanach, która podejmie studia podyplomowe na kierunku gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

WARTOŚĆ PROJEKTU WRAZ Z KWOTĄ DOFINANSOWANIA

łączna wartość projektu: 338 561,92

dofinansowanie: 287 777,63

wkład własny: 50 784,29

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskeigo Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

EFS RGB

Sesja Rady Gminy On line

akcja zima

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326