herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

101 4277Gmina Świerklany uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku - autonomicznego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Świerklany” Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gmina Świerklany
Numer umowy: UDA-RPSL.04.01.02-24-027H/16
Wartość całkowita projektu: 425 637,52 zł (kwota z umowy o dofinansowanie)
Dofinansowanie: 300 000,00 zł (kwota z umowy o dofinansowanie)

Głównym celem projektu był wzrost poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Świerklany.

Celami dodatkowej to:
- spadek emisji gazów cieplarnianych jak: CO2 i PM10.
- wzrost bezpieczeństwa na ulicach bądź częściach, gdzie realizowany jest projekt.

W ramach projektu powstała infrastruktura oświetleniowa umożliwiająca wykorzystanie energii przyjaznej środowisku.

W ramach realizacji projektu zamontowano 36 lamp LED wraz z modułami fotowoltaicznymi na następujących ulicach:

Świerklany:
- ul. Świerkowa – 6 szt,
- ul. Tęczowa – 9 szt,
- ul. Stokrotkowa – 3 szt,
- ul. Łokietka – 3 szt,
- ul. Stawowa – 6 szt.
Jankowice:
- ul. Równoległa – 6 szt,
- ul. Jaworowa – 3 szt.

Zrealizowane zadania w ramach projektu:

Zadanie nr 1: Przygotowanie dokumentacji projektowej
W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową w celu uzyskania dofinansowania tj:
1) dokumentację techniczną w skład, której wchodziła:
- wykonanie projektu budowlanego budowy urządzeń fotowoltaicznych spełniających funkcję oświetlenia dojazdu do posesji na terenie Gminy Świerklany wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych,
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru dla ww. projektu, - sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2) wykonanie niezbędnych analiz.

Zadanie nr 2: Budowa infrastruktury oświetlenia
Przedmiotem zadania była budowa infrastruktury oświetlenia umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku – autonomicznego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Świerklany w Świerklanach przy ulicy: Świerkowej, Tęczowej, Stokrotkowej, Łokietka, Stawowej, oraz w Jankowicach przy ulicy: Równoległej i Jaworowej.
Zakres inwestycji obejmował:
- wykonanie wykopów pod fundamenty słupa solarnego,
- posadowienie fundamentów słupów lamp solarnych w gruncie,
- montaż słupów do fundamentów i konstrukcji wsporczych,
- montaż paneli fotowoltaicznych i opraw LED, podłączenie elektryczne elementów składowych lampy solarnej, montaż sterownika lampy oraz jego oprogramowania,
- uruchomienie i testowanie lamp solarnych,
- kontrola jakości.

Zadanie nr 3: Promocja projektu
Przeprowadzono promocję projektu poprzez zamieszczenie informacji na stronie www oraz "Kurierze Gminy Świerklany. Obok Urzędu Gminy zamontowano pamiątkową tablicę. Na słupach zamontowano pamiątkowe tabliczki.

Realizacją projektu zakończono w listopadzie 2016 roku.

101 4271 101 4273101 4275 101 4278101 4282

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regiolangego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

.
efrr

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

logo204x53eaktywni

karta seniora

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008