herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

W imieniu mieszczącego się przy ul. Powstańców Śląskich 34 w Rybniku, Lokalnego Punktu Informacyjnego zapraszamy osoby z terenu gminy, które planują rozwinąć własny biznes, do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym poświęconym tej tematyce.

Spotkanie pt. „Wsparcie funduszy europejskich dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą” odbędzie się w czwartek, 9 marca w godz. 10.00-12.30 w rybnickiej siedzibie LPI. Tematyka jest następująca:

- możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);

- przygotowanie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (omówienie jego zawartości merytorycznej).

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie znajduje się na stronie:

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wsparcie_funduszy_europejskich_dla_osob_fizycznych_zakladajacych_dzialalnosc_gospodarcza270217

Szczegóły pod numerami tel. (32) 431 50 25, 423 70 32

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326