herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

Wójt Gminy Świerklany ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Termin składania dokumentów upływa 17 marca o godzinie 12.00. Wymagania wobec kandydatów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia.

http://bip.swierklany.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/365672/ogloszenie_konkursu__wojt_gminy_swierklany_oglasza_konkursy_na_s

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Threesome