herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

Wójt Gminy Świerklany zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany w jednostce „A" Jankowice – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Ww. dokumentacja udostępniona zostanie w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany w dniach od 15 marca do 12 kwietnia br. Można się również z nią zapoznać poniżej.
Uwagi przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia br.

zal3 m

 

zal m

 

 zal2 m

 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Threesome