herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

W ostatnim czasie przeprowadzone zostały konsultacje społeczne pięciu projektów uchwał. Uwagi i opinie można było zgłaszać w terminie od 24 do 29 marca br. Oto szczegóły:

- na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.47.2017 Wójta Gminy Świerklany z dn. 23.03.2017 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świerklany do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

- na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.48.2017 Wójta Gminy Świerklany z dn. 23.03.2017 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

- na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.49.2017 Wójta Gminy Świerklany z dn. 23.03.2017 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerklany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

- na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.51.2017 Wójta Gminy Świerklany z dn. 23.03.2017 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;

- na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.52.2017 Wójta Gminy Świerklany z dn. 23.03.2017 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie (24-29.03) do powyższych projektów uchwał nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga. Projekty te zostaną przedstawione w zaproponowanej formie na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Świerklany. 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326