herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

Informuję, że w dniu 7 kwietnia 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy Świerklany w Jankowicach, ul. Świerklańska 54, o godz. 16.30 odbędzie się zwołana na wniosek Wójta Gminy, sesja Rady Gminy Świerklany.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 168/XXV/16 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2017.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2017-2024.

5. Zamknięcie sesji. 

 

                                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy Świerklany

                                                                                                                            Justyna Błatoń

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326