herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. – Oddział KWK ROW Ruch Jankowice informuje o planowanym w miesiącu kwietniu br., rozpoczęciu eksploatacji ściany Z-9 w pokładzie 408/2. Eksploatacja prowadzona będzie na głębokości ok. 600-690 metrów, a furta eksploatacyjna wynosić będzie od 1,8 do 2,6 m. Eksploatacja prowadzona będzie systemem ścianowym z zawałem stropu. Prognozuje się, że na powierzchni ujawnią się wpływy od I do III kategorii terenu górniczego, przy maksymalnych obniżeniach do 1,1 m.

Prognozowanymi wpływami ww. eksploatacji objęte zostaną tereny Gminy Świerklany – sołectwa Jankowice, w tym tereny rolne oraz w niewielkim zakresie zabudowa kubaturowa w rejonie ulic: Nowej, Grażyńskiego, Biasowickiej, Bema, Sportowej i Ks. Walentego.

Szczegółowe informacje dotyczące spraw związanych ze szkodami górniczymi można uzyskać:

- osobiście – w Oddziale Obsługi i Nadzoru Szkód Górniczych, mieszczącym się w budynku administracyjnym KWK ROW Ruch Jankowice, pokój nr: 319, 320, 321 i 328;

- telefonicznie – w sprawach szkód w obiektach budowlanych: tel. (32) 7392683, 7392038, 7392538; w sprawach szkód w gruntach i uprawach: tel. (32) 7392003;

- na stronie internetowej www.pgg.pl w zakładce Likwidacja szkód górniczych, gdzie można pobrać wnioski o naprawienie szkody. 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326