herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. – Oddział KWK ROW informuje o planowanym w miesiącu maju br. rozpoczęciu eksploatacji ściany S/z I-III w pokładzie 408/1. Eksploatacja prowadzona będzie na głębokości ok. 440-540 metrów, a furta eksploatacyjna wyniesie ok. 2,8 m. Eksploatacja prowadzona będzie systemem ścianowym z zawałem stropu. Prognozuje się, że na powierzchni ujawnią się wpływy od I do III kategorii terenu górniczego, przy maksymalnych obniżeniach do 1,75 m. Prognozowanymi wpływami ww. eksploatacji objęte zostaną tereny w rejonie ulic: Kożdoniów, Tkoczów. W rejonie wpływów ściany brak jest zabudowy kubaturowej.

Ponadto informuje się, że gestorzy sieci i PINB w Rybniku zostaną powiadomieni o ww. eksploatacji odrębnymi pismami. 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326