herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Informuję, iż w dniu 22 czerwca 2017r. o godz. 15,30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany z/s w Jankowicach odbędzie się sesja Rady Gminy Świerklany.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 3.01.2017r. i 31.01.2017r.
4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
5. Wykonanie budżetu Gminy za 2016 rok – absolutorium:
      1) a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok,
          b) sprawozdanie finansowe Gminy Świerklany za rok 2016,
          c) informacja o stanie mienia komunalnego.
     2) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Świerklany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok;
     3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2016 rok;
     4) przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerklany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
     5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016;
     6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Świerklany za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 184/XXIX/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 190/XXIX/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 30.03.2017r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „A” Jankowice.
15. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
16. Interpelacje radnych.
17. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy Świerklany
Justyna Błatoń

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326