herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości - działek nr 539/25 i 252/25 stanowiących własność Gminy.

24 październik 2017

WÓJT GMINY ŚWIERKLANY OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż nieruchomości - działek nr 539/25 i 252/25 stanowiących własność Gminy. I. Informacje o działkach - księga wieczysta GL1Y/00098143/9;...

« »

Aktualności

Informujemy, że zakończyły się konsultacje następujących projektów uchwał:

1) Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.145.2017 Wójta Gminy Świerklany z dn. 18.08.2017 r., w dniach od 18 do 24 sierpnia br. do godziny 12.00 przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Świerklany lub jej jednostkom organizacyjnym, po uwzględnieniu uwag wniesionych przez Prezesa UOKiK. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga. Projekt niniejszej uchwały zostanie przedstawiony w zaproponowanej formie Radzie Gminy Świerklany.

2) Na podstawie Zarządzenia Nr W.0050.144.2017 Wójta Gminy Świerklany z dn. 18.08.2017 r., w dniach od 18 do 23 sierpnia br. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Świerklany za wyniki w nauce. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia ani uwaga. Projekt niniejszej uchwały zostanie przedstawiony w zaproponowanej formie Radzie Gminy Świerklany. 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Threesome