herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Gmina Świerklany uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa kanalizacji w zakresie zlewni P1 w Jankowicach – rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej” Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gmina Świerklany
Numer wniosku: WND-RPSL.05.01.02-24-07A1/16
Wartość całkowita projektu: 12 017 004,95 zł (kwota z umowy o dofinansowanie)
Dofinansowanie: 4 629 216,62 zł (kwota z umowy o dofinansowanie)

Projekt dotyczy budowy kanalizacji w sołectwie Jankowice w rejonie ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozwej, Topolowej oraz Akacjowej. W ramach projektu przewidziano budowę ok. 10 km kanalizaji, budowę 3 przepompowni oraz punktu zlewnego zlokalizowanego przy ul. Nowej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regiolangego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

efrr

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

logo204x53eaktywni

karta seniora

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008