herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Mieszkańcom Gminy Świerklany przypominamy o tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji na wywóz odpadów (liczba osób zamieszkujących posesję, zmiana adresu zamieszkania, itp.), właściciel nieruchomości zobowiązany jest w terminie 14 dni od momentu zaistnienia ww. okoliczności dokonać korekty deklaracji.

Warto przy tej okazji podkreślić, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostały na ubiegłorocznym poziomie, podobnie jak stawki podatków na 2018 r. - tu także nie ma podwyżek.

Szczegółowy wykaz stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypominamy tutaj

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326