herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Zakończyła się budowa kanalizacji w zlewni P1 w Jankowicach, rozpoczęta 2015 roku i obejmująca rejony ulic: Nowej (fragmenty), Topolowej, Brzozowej, Akacjowej, Boguszowickiej, Jarzębinowej i Jaworowej. W związku z powyższym, mieszkańców ww. ulic informujemy o możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

O wydanie warunków przyłączenia do sieci należy się zwracać do Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach. Termin przyłączenia wszystkich budynków znajdujących się w ww. rejonie mija 30 września br

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326