herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Jeszcze tylko przez kilka dni – do najbliższego piątku, 2 marca, przyjmowane są zapisy na III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Świerklany. Dzieci, młodzież i osoby dorosłe zapraszamy do udziału w rozgrywkach sportowych, które odbędą się w sobotę 10 marca 2018 r. w sali gimnastycznej SP nr 2 przy ul. 3 Maja 20 w Świerklanach.

Zapisy prowadzone są w Urzędzie Gminy Świerklany - Referat Rozwoju i Promocji Gminy (II piętro). Zapisywać się można osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (32) 432 75 31, 432 75 37. Ważna informacja – osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców/opiekunów prawnych organizatorowi turnieju (wzór zgody poniżej). Można to zrobić bezpośrednio w Urzędzie Gminy, gdzie prowadzone są zapisy na turniej lub doręczyć zgodę nauczycielowi wychowania fizycznego w szkole, od którego następnie odebrana zostanie dokumentacja. W ostateczności zgodę można dostarczyć w dniu turnieju, ale jest ona warunkiem, aby wziąć udział w rozgrywkach. Uwaga - z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości zapisania się na turniej w dniu rozgrywek – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie!

W zależności od liczby zapisanych zawodników ustalone zostaną szczegółowe warunki gry (m.in. godzina rozpoczęcia, system rozgrywek, itd.) - szczegóły na www.swierklany.pl Planowane jest przeprowadzenie rywalizacji w trzech kategoriach wiekowych, w podziale na kobiety i mężczyzn: do 13 lat, od 14-17 lat i powyżej 18 lat (wiek liczony według rocznika). Oprócz tego w każdej z kategorii wyłoniony zostanie najlepszy zawodnik/zawodniczka Gminy Świerklany. Na turniej zawodnicy przynoszą własny sprzęt sportowy. Zapraszamy!!!

 

ZGODA

Jako rodzic/prawny opiekun …………………………………………………………

(imię i nazwisko niepełnoletniego zawodnika)

urodzonego dn………………………………….
wyrażam zgodę na udział dziecka w III Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Świerklany dn. 10.03.2018 r. w Świerklanach i oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania medyczne co do jego uczestnictwa w ww. imprezie sportowej.

                                                                                              ……………………………..

                                                                                  (podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326