herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy i okolic do udziału w III Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Świerklany. Rozgrywki odbędą się w sobotę 17 marca br.  w sali bankietowej GOKiR-u w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1. Udział w turnieju jest bezpłatny. Zapisy prowadzone są w Urzędzie Gminy Świerklany – Referat Rozwoju i Promocji Gminy (II p., pokój nr 31). Można się zgłaszać osobiście lub zadzwonić - numer telefonu (32) 432 75 31, do dnia 9 marca br. Godzinę rozpoczęcia turnieju oraz inne szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie na www.swierklany.pl

UWAGA – w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w  turnieju. Organizatorowi należy ją dostarczyć najpóźniej w dniu zawodów. Brak zgody uniemożliwi zawodnikowi start w turnieju.

Wzór zgody zamieszczamy poniżej. 

                  ZGODA

Jako rodzic/prawny opiekun ……………………………………………………………

(imię i nazwisko niepełnoletniego zawodnika), data urodzenia ………………………..

wyrażam zgodę na udział dziecka w III Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Świerklany dnia 17.03.2018 r. w Świerklanach. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych dziecka zawartych w karcie zgłoszeniowej przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące - do celów organizacyjnych i sprawozdawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922) oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka dla potrzeb związanych z promocją imprezy sportowej (zdjęcia w prasie, relacja tv, str. internetowa, itp.).

 

…………………………….                                              …………………………………

        (tel. kontaktowy)                                                     (podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

102 1987

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326