herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

W dniu 19 marca 2018 r. na stronie www.świerklany.pl został zamieszczony projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świerklany, jak również projekt uchwały w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.

Informujemy, że w ramach konsultacji ww. projektów uchwał nie wpłynęła żadna opinia.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326