herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Informacja
o XLII sesji Rady Gminy Świerklany

Informuję, iż w dniu 17 maja 2018r. o godz. 15,30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11.04.2018r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXXVIII/17 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2018-2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świerklany.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany w jednostce „B” Świerklany Dolne – Etap I.
8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Świerklany za rok 2017.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
10. Interpelacje radnych.
11. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Świerklany
Justyna Błatoń

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326