herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Do końca czerwca br., utalentowani uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich oraz studenci, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, a jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej, mogą składać wnioski o udzielenie im pomocy z Funduszu Stypendialnego TALENTY.

Jak informuje Fundacja Pro Akademika, pomoc materialna z Funduszu występuje w kilku formach. Może być udzielana na:

a) stypendia naukowe - z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- kursów i innych form edukacji pozaszkolnej,

- studiów na uczelniach poza granicami kraju,

- obozów połączonych z edukacją w tym obozów językowych,

- szkoleń specjalistycznych,

- projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym (w tym praktyk, staży, konsultacji, warsztatów, przesłuchań, itp.),

- udziału w wystawach, konkursach, itp.

b) stypendia socjalne - z przeznaczeniem na opłatę akademika, mieszkania, posiłków i innych kosztów związanych z procesem kształcenia.

Ponadto, pomoc materialna Funduszu może być udzielona na: zakup instrumentów, pomocy i przyborów plastycznych, książek i czasopism czy pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytku przez stypendystów Funduszu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na temat programu, które dostępne są tutaj

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326