herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Przypominamy o tym, że od 1 sierpnia br. przyjmowane są wnioski w wersji papierowej na nowy okres świadczeniowy w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” (kontynuacja prowadzonych działań) oraz wnioski w ramach nowego programu - „Dobry Start” przewidującego wypłatę 300 zł dla każdego ucznia. Wnioski można też składać elektronicznie. Wszelkich informacji na ten temat udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach - ul. Strażacka 1, tel. (32) 430 42 54, http://ops.swierklany.pl/

W przypadku programu „Rodzina 500+”, złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w miesiącu sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia, co oznacza, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi do 31 października tego roku.

Z kolei, program „Dobry Start” skierowany jest do uczniów aż do ukończenia przez nich 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo i wynosi 300,00 zł na każde dziecko uprawnione do otrzymania ww. świadczenia. Wnioski można składać do 30 listopada 2018 r. Po upływie tego terminu wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

W województwie śląskim został uruchomiony specjalny numer kontaktowy - 32 606-30-03, za pośrednictwem którego można uzyskać dodatkowe informacje o programie rządowym „Dobry Start”. Infolinia działać będzie do 31 sierpnia br. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326