herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Informuję, iż w dniu 23 sierpnia 2018r. o godz. 15,30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia:
    - 14.06.2018r.
    - 05.07.2018r.
4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerklany za I półrocze 2018r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklany za I półrocze 2018 roku.
5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Świerklany nr 213/XXXIII/17 z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Świerklany za wyniki w nauce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustalenia jego regulaminu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Świerklany.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świerklany.
12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany.
13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
14. Interpelacje radnych.
15. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Świerklany
Justyna Błatoń

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326