herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Przypominamy, że 15 września br. upłynął termin płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych, zaś do 30 września należało uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami. Osoby, które zalegają z ww. płatnościami względem Gminy prosimy o jak najszybsze uregulowanie należności - w kasie Urzędu Gminy bądź przelewem na konto.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326