herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok

 

Sołectwo Jankowice

1. Wniosek nr J-1/2020-Bezpieczny Strażak-zakup ubrań specjalistycznych do działań ratowniczo-gaśniczych

2. Wniosek nr J-2/2020- Defibrylatory AED-urządzenia ratujące życie w Jankowicach

Sołectwo Świerklany Dolne

1.Wniosek nr ŚwD-1/2020- Nowa kuchnia-nowe możliwości

Sołectwo Świerklany Górne

1.Wniosek nr ŚwG-1/2020-Doposażenie „Parku Hermanówka” o nowe urządzenia do ćwiczeń

2. Wniosek nr ŚwG-2/2020-Estetyka, bezpieczeństwo i wygoda wokół Szkoły Podstawowej nr 1
w Świerklanach

Lista projektów poddanych pod głosowanie Sołectwo Jankowice- zał. 1

Lista projektów poddanych pod głosowanie Sołectwo Świerklany Dolne- zał.2

Lista projektów poddanych pod głosowanie Sołectwo Świerklany Górne- zał. 3

WAŻNE INFORMACJE!!!!

Głosowanie na powyższe projekty odbędzie się w dniach 01-16 września 2019r.

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy, którzy w pierwszym dniu głosowania, a więc
1 września br., mieli ukończony 16. rok życia. Uwaga – głosujemy na projekt w naszym sołectwie (nie jest możliwe, aby np. mieszkaniec Jankowic zagłosował na projekt
w Świerklanach Górnych).
Każdy z mieszkańców może oddać tylko jeden głos (weryfikowany na podstawie peselu).


Raz jeszcze zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z propozycjami wnioskodawców i aktywnego udziału w głosowaniu.
Pamiętaj - to od Ciebie zależy, co powstanie w Twoim sołectwie.
Weź udział w głosowaniu i wyraź swoją opinię!

 

 

 

 

INFORMACJA O PROJEKTACH ZŁOŻNYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK

W okresie od 01-16 czerwca 2019r. mieszkańcy wszystkich trzech sołectw mogli zgłaszać w Urzędzie Gminy Świerklany swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
W terminie tym wpłynęło 5 wniosków, które otrzymały ozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

-2 wnioski z sołectwa Świerklany Górne

l.p

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

1

Krystyna Jagiełło

Doposażenie „Parku Hermana” o nowe urządzenia do ćwiczeń

ul. Szerocka

27.036,00 zł

2

Wiesław Konsek

Estetyka, bezpieczeństwo i wygoda wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach

ul. Boryńska

teren Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach

47.542,00 zł

 

 

-1 wniosek z sołectwa Świerklany Dolne

l.p

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

1

Dominika Pukowiec

Nowa kuchnia-nowe możliwości

ul. Strażacka

49.900,00 zł

 

-2 wnioski z sołectwa Jankowice 

l.p

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

1

Adam Sawina

Bezpieczny Strażak-zakup ubrań specjalistycznych do działań ratowniczo-gaśniczych

Remiza OSP Jankowce,
ul. Kościelna 19

49.990,96 zł

2

Tomasz Szaboń

Defibrylatory AED-urządzenia ratujące życie w Jankowicach

Jankowice-Kościoły, szkoła, przedszkole,
obiekt sportowy Orzeł, ośrodek rekreacyjny GOKiR

50.000,00 zł

 

Weryfikacji zgłoszonych propozycji w dniach od 21 czerwca do 10 lipca br. dokonał Zespół
ds. Budżetu Obywatelskiego. Kolejnym krokiem będzie poddanie wniosków pod głosowanie mieszkańców, co nastąpi w pierwszej połowie września br.
Szczegóły poniżej:


Już dziś zachęcamy mieszkańców naszej gminy do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Dzięki wydzieleniu z budżetu gminy części środków, o przeznaczeniu których sami oni zdecydują, szansę na realizację mają ciekawe pomysły skierowane do osób w różnym wieku. Zastanów się, co chcesz zrobić dla swojego sołectwa, przekonaj sąsiadów, aby poparli twój projekt i zgłoś propozycję do Budżetu Obywatelskiego. Szczegóły poniżej.


ROZPOCZYNA SIĘ SKŁADANIE WNIOSKÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W dniach 01-16 czerwca 2019r można składać propozycje do Budżetu Obywatelskiego.

W 2020 roku w Gminie Świerklany będzie realizowana IV edycja Budżetu Obywatelskiego.
Na zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego zarezerwowana została kwota 150 tys. zł - po 50 tys. zł dla każdego z sołectw.

Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec danego sołectwa, który ukończył 16 rok życia.

Jakie projekty mają szansę zostać sfinansowane?


Przede wszystkim takie, które są możliwe do realizacji w danym roku budżetowym i nie kolidują z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy projektów inwestycyjnych), a przy tym wpisują się w następujące dziedziny:

 • kulturę,
 • rekreację,
 • edukację publiczną,
 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
 • inne dziedziny, zgodne z zadaniami własnymi gminy.

 

Dodać należy, że wartość projektu/projektów nie może przekroczyć całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego w danym sołectwie (a więc 50 tys. zł).

 

Formularze wniosków dostępne będą w :

 • Urzędzie Gminy Świerklany,
 • Śląskiej Galerii Malarstwa „Jan” w Jankowicach
 • Gminnej Bibliotece Publicznej w Jankowicach (w godzinach otwarcia ww. placówek)

Można je będzie również pobrać ze strony internetowej www.swierklany.pl (zakładka „BUDŻET OBYWATELSKI”), gdzie zamieszczony zostanie też regulamin BO.


Szczegółowe informacje na ten temat udzielane są pod numerami telefonów (32) 432 75 33,432 75 31.
Harmonogram realizacji BO:


1 – 16 czerwca 2019 r. - Składanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego na formularzy
19 czerwca – 15 lipca 2019 r. - Ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków
do 31 lipca 2019 r. - Ogłoszenie listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie oraz listy projektów odrzuconych
do 15 sierpnia 2019 r. - Losowanie numerów i ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie
1 – 16 września 2019 r. - Głosowanie nad projektami
do 30 września 2019 r. - Ogłoszenie wyników
do 15 listopada 2019 r. - Wprowadzenie do budżetu Gminy projektów wybranych do realizacji

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała Rady Gminy Świerklany
 2. Regulamin Budżetu Obywatelskiego (Regulamin plik pdf)
 3. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 format pdf)
 4. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 format doc)
 5. Lista poparcia dla projektu (załącznik nr 2 format pdf)
 6. Lista poparcia dla projektu (załącznik nr 2 format docx)
 7. Oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 3 format pdf)
 8. Oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 3 format doc)

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA
REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY ŚWIERKLANY NA ROK 2020

W tym roku rusza IV edycja Budżetu Obywatelskiego.
Wójt Gminy Świerklany zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklany

 1. Konsultacje trwają od dnia od 25 stycznia 2019 r. do 08 lutego 2019 r.
 2. Komórką organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju i Promocji - tel. 32 4327533.
 3. Treść projektu regulaminu jest dostępna poniżej.
 4. Wypełniony formularz do zgłaszania uwag należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zapisem w temacie wiadomości „Konsultacje” lub złożyć osobiście w formie pisemnie w Referacie Rozwoju i Promocji w terminie do dnia 08 lutego 2019 r.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326