herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Świerklany, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Uwaga! Od 2019 r. istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku akcyzowego w ramach rocznego limitu ustalonego także dla użytków w odniesieniu do posiadanego w gospodarstwie bydła.

Aby uzyskać zwrot w odniesieniu do bydła należy uzyskać dokument z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego. Dokument jest niezbędny do obliczenia limitu zużycia oleju napędowego w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Limit zwrotu w 2019 r. wynosi 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 30 kwietnia 2019 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego oraz NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny poniżej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Można też go pobrać w biurze nr 0.02 Urzędu Gminy Świerklany (parter UG – Referat Podatkowy).

wzór wniosku

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326