herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

EFS POZIOM kolor

RADOSNE PRZEDSZKOLE+

Radosne Przedszkole + jest projektem realizowanym we wszystkich szkołach w Gminie Świerklany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

CELEM PROJEKTU Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności zadań edukacyjno-wychowawczych dla 50 dzieci z Przedszkola nr 2 w Świerklanach oraz utworzenie 17 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Świerklanach wraz doposażeniem placówki w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu dla 50 wychowanków przedszkola zaplanowano również organizację dodatkowych zajęć na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównujących ich szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. Ponadto zaplanowano realizację 2 szkoleń z zakresu pedagogiki specjalnej dla zatrudnionych w przedszkolu 16 nauczycieli. Okres finansowania nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego wyniesie 11 m-cy (od 1 września 2018 do 31 lipca 2019).

DZIĘKI PROJEKTOWI powstanie 1 nowa grupa (17 nowych miejsc) wychowania przedszkolnego w Gminie Świerklany. Grupa ta zostanie doposażona w niezbędne pomoce i umeblowanie.

Doposażony zostanie także znajdujący się przy przedszkolu plac zabaw.

Dodatkowo 50 dzieci w wieku przedszkolnym weźmie udział w zajęciach dodatkowych z zakresu:

- logopedii, gimnastyki korekcyjnej,

- rozwijania umiejętności społeczno – emocjonalnych

 - zajęć terapeutycznych z rytmiki.

Ponadto 16 nauczycieli z Przedszkola nr 2 w Świerklanach podniesie swoje kompetencje w zakresie pedagogiki i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Realizacja projektu RADOSNE PRZEDSZKOLE +, którego wartość wynosi 202 825,00 zł (w tym 172 401,25 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 30 423,75 zł z budżetu gminy), zakończy się 31 lipca 2019 roku.

 

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

logo204x53eaktywni

karta seniora

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008