herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

We wszystkich gminnych szkołach podstawowych zakończyła się realizacja zadań w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Dzięki otrzymanemu przez gminę dofinansowaniu w łącznej wysokości 42 000 zł, od września ubiegłego roku każda z placówek może korzystać z dwóch nowych, dotykowych monitorów interaktywnych, dających szerokie możliwości wykorzystania technologii informatycznych w nauczaniu.

Monitor interaktywny w największym skrócie można porównać do dużego telewizora LCD, którego ekran reaguje na dotyk zupełnie jak telefony z ekranem dotykowym czy tablety. Służy do wyświetlania treści, odtwarzania dźwięku oraz dodaje funkcję dotykową. Za generowanie treści odpowiedzialny jest osobny lub wbudowany komputer (OPS) z zainstalowanym oprogramowaniem i aplikacjami edukacyjnymi.

Warto dodać, że udział w programie „Aktywna tablica” nie ograniczał się jedynie do zakupu monitorów. Działające na terenie naszej gminy szkoły podjęły także inne działania, mające na celu efektywne włączenie nowoczesnego sprzętu w codzienną pracę nauczycieli. Wśród działań tych wymienić należy:

- uczestnictwo 86 nauczycieli w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjno–komunikacyjnych w nauczaniu;

- udział w 12 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli;

- zorganizowanie w szkołach, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, 17 lekcji otwartych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu;

- wykorzystywanie technologii informacyjno–komunikacyjnych na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki.

Realizacja kolejnego projektu z udziałem środków zewnętrznych pozwoliła naszym placówkom oświatowym osiągnąć nowoczesne standardy w nauczaniu. 

20190614 085630

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

logo204x53eaktywni

karta seniora

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326