herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

W dniu wczorajszym w siedzibie UG Świerklany odbyła się kolejna sesja Rady Gminy. Jeden z punktów, jaki znalazł się w porządku obrad, dotyczył debaty nad raportem o stanie Gminy Świerklany za 2018 rok oraz udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok.

Zanim temat trafił na sesję, szczegółowo analizowany był przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach oraz Komisję Rewizyjną Rady Gminy Świerklany. Opinie obu komisji były pozytywne.

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Świerklany głosowało 26 czerwca br., 13 obecnych na sali radnych. Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu. Analogicznie sytuacja wyglądała w przypadku udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. - wójtowi Tomaszowi Pieczce zostało ono udzielone jednogłośnie.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326