herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą – płatnikom podatku VAT przypominamy o konieczności comiesięcznego składania JPK_VAT - informacji o zakupach i sprzedaży, która wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Informacje o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT należy składać bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca (jeżeli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy czas jest do pierwszego dnia roboczego). Przepis ten obowiązuje także osoby, które do tej pory rozliczały się metodą kwartalną. Tak więc, do 25 lipca należało wysłać informację za czerwiec, do 26 sierpnia trzeba dostarczyć informację za lipiec (bo 25 sierpnia to niedziela), itd. Warto o tym pamiętać planując urlop, by ze spokojną głową wyjechać na wakacje.

Przypomnijmy - JPK_VAT przesyłany jest wyłącznie w wersji elektronicznej, a do jego systematycznego składania zobowiązani są wszyscy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT już od 1 lipca 2016 r., małe i średnie firmy - od 1 stycznia 2017 r., zaś mikroprzedsiębiorcy zobowiązani zostali do tego od 1 stycznia ubiegłego roku.

JPK_VAT nie składają jedynie osoby, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wskazanego w ustawie o VAT. Dotyczy to sytuacji, kiedy:

- sprzedają wyłącznie towary i świadczą usługi zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),

- sprzedają towary i świadczą usługi, które są opodatkowane VAT, ale korzystają przy tym ze zwolnienia podmiotowego (zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9), ponieważ ich obrót był mniejszy niż 200 tys. zł. Jeżeli natomiast ich obrót jest mniejszy niż 200 tys. zł, ale zrezygnowali ze zwolnienia podmiotowego lub też nie mają prawa do wyboru tego zwolnienia (o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9) – ciąży na nich obowiązek składania JPK_VAT.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326