herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

Do 20 grudnia tego roku bądź do wyczerpania alokacji potrwa nabór projektów w ramach rządowego programu „Mój Prąd”. Jest to pierwsza edycja tego typu działań, które na celu mają zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do podziału jest kwota 1 miliarda złotych!

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających w instalacjach fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW, energię elektryczną na własne potrzeby w budynkach mieszkalnych. Najważniejsze warunki udziału w programie są następujące:

- aby zgłosić się do programu należy posiadać gotową mikroinstalację fotowoltaiczną, której budowa zakończyła się po 23 lipca 2019 r.;

- okres kwalifikowalności kosztów trwa od 23 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2025 r.;

- dotacja wynosi maksymalnie 5 000 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów niekwalifikowanych;

- koszty kwalifikowane to: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) – wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym);

- montowane urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;

- po udzieleniu dotacji Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania;

- dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”;

- w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Uwaga - nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Organizatorem naboru i dysponentem środków jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – i to tam należy składać wnioski.

Szczegóły naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie www.nfosigw.gov.pl

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

logo204x53eaktywni

karta seniora

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326