herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Wybory 2018

Informacje na temat zbliżających się wyborów:

1. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej

http://bielsko-biala.kbw.gov.pl/

2. Serwis wybory 2018

https://wybory2018.pkw.gov.pl/

3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

http://pkw.gov.pl/310_Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej

4. Kodeks wyborczy

http://pkw.gov.pl/309_Kodeks_wyborczy

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku wraz z kalendarzem wyborczym

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1561

6. Wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych w wyborach samorządowych

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze

6. Wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych w wyborach samorządowych dla tworzenia komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze/1/26258_Informacja_Panstwowej_Komisji...

 

Komunikat Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2018 r.

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku. Pobierz plik

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklany z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Świerklanach w wyborach do Rady Gminy Świerklany zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Pobierz plik

 

Obwieszczenie Starosty Rybnickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych , ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Powiatu w Rybniku. Pobierz plik

 

K O M U N I K A T WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY z dnia 27 sierpnia 2018r.

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świerklany z dnia 28 sierpnia 2018r.

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Czytaj więcej.

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Czytaj więcej.

 

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Świerklanach. Czytaj więcej.

 

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚWIERKLANACH z dnia 11 września 2018 roku o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach
w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. Czytaj więcej.

 

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Czytaj więcej.

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO - formularz.

 

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Czytaj więcej.

Wniosek o sporządzanie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgoda na przyjęie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

 

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Czytaj więcej.

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Czytaj więcej.

Zał 1.

Zał 2.

 

URZĘDNIK WYBORCZY W ŚWIERKLANACH URZĘDNIK WYBORCZY W ŚWIERKLANACH 

 

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚWIERKLANACH z dnia 17 września 2018 roku o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. Czytaj więcej.
 

 

 

 

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326