herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Konkurs na organizację kolonii letnich w 2018 roku

Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – ORGANIZACJĘ KOLONII LETNICH w 2018 roku. Oferty w sprawie organizacji kolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Świerklany należy składać do dnia 9 marca br. Szczegóły - poniżej.

ogłoszenie o konkursie

wzór oferty do wypełnienia

oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326