herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
Budżet obywatelski

Karta do głosowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklany 2018 rok

Zasady głosowania:
1. każdy głosujący może wybrać jeden projekt
2. w celu oddania głosu należy wypełnić białe pola

Głos będzie uznany za nieważny, gdy:
1. karta do głosowania będzie wypełniona niewłaściwie lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych danych, a w przypadku głosowania pisemnego dane na karcie zostaną wpisane nieczytelnie,
2. numer PESEL głosującego będzie niepoprawny,
3. głos zostanie oddany przez osobę, która w pierwszym dniu głosowania nie miała ukończonych 16 lat,
4. głos zostanie oddany więcej niż jeden raz,
5. głos zostanie oddany przez osobę, która nie jest mieszkańcem danego sołectwa, w ramach którego głosowany jest projekt,
6. głos oddany przez osobę niebędącą zameldowaną na pobyt stały albo tymczasowy.
7. głos zostanie oddany na karcie, która została wcześniej wypełniona i kserowana (co odgórnie daje podstawy wskazania dla osoby głosującej tylko jednej możliwości wyboru).,
8. nazwisko rodowe matki zostanie błędnie wskazane lub nie zostanie wskazane w ogóle.

Sołectwo                     Jankowice
Numer (ID projektu)    J-1/2018

 

Oświadczam, że:
1. ukończyłem/łam 16 lat,
2. jestem zameldowany/a na pobyt stały lub czasowy w Gminie Świerklany,
3. dane, które zawarłem/łam w karcie do głosowania są zgodne z prawdą,
4. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Świerklanach z siedzibą w Jankowicach przy ul. Świerklańskiej 54 44-464 Jankowice, dla potrzeb wynikających z realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Świerklany. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326