herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ukończenie Kanalizacji

Gmina Świerklany zrealizowała projekt pn.: Ukończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w zlewni PII-1 w Gminie Świerklany z przekroczeniem autostrady A1.

Zakres projektu obejmował budowę grawitacyjno - ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świerklany w sołectwie Świerklany Dolne wraz z przekroczeniem kanalizacyjnym pod autostradą A1.

W ramach projektu wybudowano 14,1 km sieci kanalizacyjnej oraz 4 przepompownie ścieków. Realizacja projektu umożliwiła podłączenie do sieci kanalizacyjnej 307 gospodarstw.

Całkowity koszt inwestycji zrealizowanej w ramach projektu to 17 153 017,97 zł z tego 7 122 924,88 zł to kwota dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

skanowanie0001

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326