herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Informacja o XXXVI sesji Rady Gminy Świerklany

Informuję, iż w dniu 23 października 2017 r. o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia:
    - 30.03.2017r.
    - 07.04.2017r.
    - 28.09.2017r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 168/XXV/16 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Jankowicach.
10. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych radnych.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych, gminy, oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.
13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
14. Interpelacje radnych.
15. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Świerklany
Justyna Błatoń

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326