herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Informacja o XXXV sesji Rady Gminy Świerklany

Informuję, że w dniu 28 września 2017 r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia:

-  14.02.2017r.

-  24.08.2017r.

-  29.08.2017r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „B” Świerklany Dolne – Etap II.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 168/XXV/16 Rady Gminy Świerklany w sprawie  budżetu Gminy Świerklany na rok  2017.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerklany z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Jankowicach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wezwania z dnia 18 lipca 2017 r. do usunięcia naruszenia prawa złożone przez RSP Jankowice Budniok, Kula, Zieliński sp.j.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 199/XXXI/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu.

14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

15. Interpelacje radnych.

16. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.

17. Zamknięcie sesji. 

 

                                                                                       Przewodnicząca

                                                                                 Rady Gminy Świerklany

                                                                                       Justyna Błatoń

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326