Ważne: AKCJA ZIMA 2019

Informujemy, że w okresie zimowym za utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest na naszym terenie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerklanach. Wszelkie sprawy związane z ww. tematem należy zgłaszać dzwoniąc pod numery telefonów: telefon stacjonarny – (32) 440 87 39, telefon całodobowy – 574 377 114. Z kolei, zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i wojewódzkich zajmować się będą odpowiednio:

- ul. Wodzisławską, ul. 3 Maja w Świerklanach - Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzętowo-Projektowe „Dominik” - Lider Konsorcjum - tel. 728 855 706, 698 225 932, 795 567 597;

- ul. Świerklańską, Nową w Jankowicach, ul. Żorską, Rybnicką, Plebiscytową, Kościelną, Boryńską i Szerocką w Świerklanach - Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku - tel. (32) 422 74 78, (32) 422 78 74.

Szczegółowy wykaz ulic w zakresie zimowego utrzymania dróg, z podziałem na sołectwa naszej gminy, dostępny jest tutaj

akcja zima