herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

WAŻNE - Stypendium – teraz także dla studentów oraz utalentowanych sportowców!

Na jednym z ostatnich posiedzeń Rada Gminy Świerklany podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Świerklany dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany. Z inicjatywy wójta Tomasza Pieczki nagradzani będą teraz już nie tylko wzorowi uczniowie, ale także zdolni studenci oraz młode osoby odnoszące sukcesy w sporcie.

W chwili obecnej w gminie udzielane są stypendia naukowe uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - za wysokie wyniki w nauce. Stypendium to jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego – pod uwagę brane są jedynie osiągnięcia ucznia w nauce i jego ocena z zachowania. Regulamin udzielania stypendium Wójta Gminy Świerklany dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany nie obejmuje studentów, którzy także mogą poszczycić się wysokimi średnimi ocen z egzaminów, a ponadto odnoszą sukcesy w różnorakich konkursach wiedzy organizowanych m.in. przez wyższe uczelnie. Pomijane są również młode osoby, które uprawiają różne dyscypliny sportu i zajmują czołowe miejsca na zawodach rangi wojewódzkiej, krajowej, a nawet międzynarodowej, a które otrzymaną jednorazową pomoc w formie stypendium mogłyby przeznaczyć na dalszy swój rozwój, zakup sprzętu sportowego czy wyjazd na szkolenie.

To wszystko skłoniło władze gminy do zaproponowania zmiany – stworzenia nowego regulaminu udzielania stypendium, który zostałby poszerzony o stypendia naukowe udzielane studentom i który uwzględniałby także młodych mieszkańców gminy – uczniów i studentów osiągających znaczące wyniki w sporcie.

I tak, stypendium za wyniki w dziedzinie nauki będzie mogło być przyznane uczniowi lub studentowi, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

- w przypadku ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum: uzyskanie na koniec roku szkolnego średniej ocen wynoszącej co najmniej 5,0 i oceny ze sprawowania co najmniej bardzo dobrej oraz uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratorium Oświaty - na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej: uzyskanie na koniec roku szkolnego średniej ocen wynoszącej co najmniej 4,75 i oceny ze sprawowania co najmniej bardzo dobrej oraz uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratorium Oświaty - na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

- w przypadku studenta: uzyskanie na koniec roku akademickiego średniej ocen z egzaminów wynoszącej co najmniej 4,75; uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratorium Oświaty lub uczelnię wyższą - na szczeblu co najmniej wojewódzkim, jak również posiadanie nieposzlakowanej opinii, potwierdzone oświadczeniem Wnioskodawcy.

Z kolei, stypendium za wyniki w dziedzinie sportu może być przyznane uczniowi lub studentowi, posiadającym nieposzlakowaną opinię potwierdzoną przez trenera lub przedstawiciela klubu sportowego, do którego należą. Ponadto, uczeń/student musi spełnić co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- zająć medalowe miejsce (I-III) na szczeblu wojewódzkim, w zawodach organizowanych przez ogólnopolski związek w przedmiotowej dyscyplinie sportu,

- zająć czołowe miejsce (I-VI) w zawodach ogólnopolskich, organizowanych przez ogólnopolski związek w przedmiotowej dyscyplinie sportu,

- startować w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych przez ogólnopolski związek w przedmiotowej dyscyplinie sportu,

- być zawodnikiem Reprezentacji Polski w danej dyscyplinie sportowej.

Nie zmienił się charakter udzielania stypendium - nadal będzie to pomoc przyznawana niezależnie od sytuacji materialnej kandydata (pod uwagę będą brane jedynie jego osiągnięcia). Indywidualna wysokość stypendium wahać się będzie od 100 do 1200 zł (wypłacane jednorazowo), uzależniona będzie od rangi osiągniętego wyniku i będzie miała charakter uznaniowy.

O tym, kto może być wnioskodawcą, co powinien zawierać wniosek o przyznanie stypendium oraz o innych szczegółach można przeczytać w regulaminie udzielania stypendium Wójta Gminy Świerklany dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Świerklany, stanowiącym załącznik do przedmiotowej uchwały (dostępne poniżej).

Przewiduje się, że w przypadku uczniów wnioski o udzielenie stypendium przyjmowane będą w UG Świerklany po zakończonym roku szkolnym – do 31 sierpnia każdego roku, zaś w przypadku studentów – po zakończonym roku akademickim – do 30 września każdego roku. Natomiast pod koniec roku - w okolicach listopada planowana jest uroczysta gala z udziałem władz gminy oraz nagrodzonych uczniów i studentów. 

Do tematu powrócimy m.in. na łamach gminnej gazety.

Uchwała Rady Gminy Świerklany

Regulamin przyznawania stypendium

Wniosek - wzór

wniosek - wzór, wersja edytowalna 

 

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

logo204x53eaktywni

karta seniora

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326