herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Informacja o wynikach konsultacji

W dniach od 10 czerwca 2014r. do 12 czerwca 2014r. do godz. 13:00 prowadzone były konsultacje projektu uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklany. Projekt w/w uchwały wraz z zarządzeniem Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych opublikowany został na stronie internetowej Gminy i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do w/w projektu uchwały.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326