herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Świerklany

 

Gmina Świerklany jest częścią powiatu rybnickiego należącego do województwa śląskiego. Usytuowana jest ona w środkowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w środku kwadratu utworzonego przez cztery duże miasta Rybnickiego Okręgu Węglowego:Panorama Świerklan Rybnik, Żory, Jastrzębie i Wodzisław Śląski. Do centrów tych miast jest po około 10 km. W skład gminy wchodzą trzy sołectwa: Jankowice, Świerklany Dolne i Świerklany Górne, należące do jednych z najstarszych osad w regionie.

Bliskość głównych ośrodków przemysłowych ziemi rybnickiej oraz mała odległość od granicy z Czechami w Chałupkach czynią gminę atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Świerklany posiadają także korzystne położenie komunikacyjne. Blisko przebiega droga międzynarodowa, prowadząca do przejścia granicznego w Cieszynie oraz do miejscowości wypoczynkowych Beskidu Śląskiego, Ustronia i Wisły.

 

Gmina zajmuje obszar 2 417 hektarów, w tym Jankowice zajmują 1 125 ha, Świerklany Dolne - 732 ha, a Świerklany Górne - 560 ha. Według danych Urzędu Statystycznego w Katowicach z 2002 r. użytki rolne zajmują 70% jej powierzchni, w tym 60% przypada na grunty orne, 9% na łąki i pastwiska, a 1% na sady. Lasy zajmują 15%, natomiast pozostałe grunty i nieużytki 15% ogólnej powierzchni gminy.

 

Diagram gruntów gminy Świerklany

Krajobraz gminy jest charakterystycznym krajobrazem ziemi rybnicko-wodzisławskiej i stanowi osobliwość niespotykaną na całej ziemi śląskiej. Świerklany Dolne - widok na SzklarnięUrozmaica go pas najwyższych wzniesień Płaskowyżu Rybnickiego. Na granicy Jankowic i Świerklan znajduje się duży kompleks leśny (352 ha) z drzewostanem stanowiącym niegdyś fragment Puszczy Pszczyńsko-Raciborskiej. Poza lasami i urozmaiconą rzeźbą terenu, dominującym rysem w krajobrazie są pola orne rozłożone na łagodnych stokach niewysokich wzniesień w Świerklanach Górnych i Dolnych. Nieużytki obejmujące tereny zdegradowane przez górnictwo, zajęte przez zwałowiska odpadów górniczych lub przeznaczone pod zwałowanie, zlokalizowane są w północnej i wschodniej części Jankowic, na granicy z Rybnikiem, jak również w południowo-wschodniej części Świerklan na granicy z Jastrzębiem i Żorami.

Środowisko przyrodnicze Świerklan GórnychNa terenie gminy przeważają gleby III i IV klasy bonitacyjnej, które sprzyjają rozwojowi rolnictwa. Jeszcze do początków XX wieku ludność gminy zajmowała się niemal wyłącznie rolnictwem. Dopiero wraz z rozwojem przemysłu zmieniła się struktura zawodowa jej mieszkańców do tego stopnia, że obecnie w samym rolnictwie znajduje zatrudnienie niewielu mieszkańców. Potencjalnie najlepsze warunki produkcji rolniczej panują na terenie Świerklan Górnych. Pod względem wielkości gospodarstw rolnych, dominują głównie gospodarstwa drobne o średniej powierzchni do 2 ha - 407 gospodarstw. Gospodarstw o powierzchni do 5 ha jest 88, a powyżej 5 ha - 10. W strukturze zasiewów przeważają uprawy zbożowe, a w produkcji zwierzęcej - hodowla trzody.

 

Według danych na koniec 2002 roku liczba mieszkańców wynosi 10 919 osób. Na jeden km2 powierzchni przypadają więc średnio 454 osoby, co plasuje gminę wśród najgęściej zaludnionych gmin wiejskich w powiecie rybnickim.

 

Diagram ludności w sołectwach gminy Świerklany

Ruch migracyjny na obszarze całej gminy nie jest duży, napływa tutaj mniej więcej tyle samo osób, ile decyduje się stąd wyjechać. Współczynnik ruchu ludności jest zbliżony do współczynnika ruchu ludności dla przeciętnego sołectwa województwa śląskiego. Korzystnie przedstawia się w gminie stopień starzenia się ludności, który można wyrazić stosunkiem liczby dzieci i młodych ludzi do lat 17 do liczby osób w wieku od 65 lat w górę. Wynika z niego, że ludność gminy należy do bardziej odmłodzonych w województwie śląskim.

 

 

 

 

Świerklany

 

Rok

Jankowice

Sołectwo Świerklany Dolne

Sołectwo Świerklany Górne

Razem

2010
Mieszkańcy
urodzenia
zgony

3951
47
35


3444
35
22


4085
73
28


4085
73
28

2011
Mieszkańcy
urodzenia
zgony


3977
48
46


3497
59
27


4135
54
28


11609
161
101

2012
Mieszkańcy
urodzenia
zgony


4015
63
52

3517
29
40


4217
73
38


11749
165
130

2013
Mieszkańcy
urodzenia
zgony


4037
39
 38 


3520
55
 29 


 4234
59
 37


11791
153
 104

2014
Mieszkańcy
urodzenia
zgony


4058
48
 49 


3556
46
 34 


 4276
66
 28 


11890
160
 111 

2015
Mieszkańcy
urodzenia
zgony 

 
4037
44
 31 

 
3627
35
 18 


 4310
76
 29 

 
11974
155
 78 

 

 

 

Zameldowania (rok 2015):                           Wymeldowania (rok 2015):

 

1. Jankowice –    48                                        1. Jankowice – 75

2. Świerklany – 109                                        2. Świerklany – 75

 

Przemeldowania w obrębie Gminy (rok 2015):

 

1. W obrębie Jankowic – 36 

2. W obrębie Świerklan – 83 

3. Z Świerklan do Jankowic – 7 

4. Z Jankowic do Świerklan – 14

Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy w gminie Świerklany na dzień 31.12.2015 roku: 182 osoby w tym w Jankowicach 90 osób, w Świerklanach 92 osoby.

Działalność gospodarcza na terenie gminy prowadzona jest głównie przez osoby fizyczne. Aktualnie zarejestrowane są 730 podmioty gospodarcze. Do największych prywatnych zakładów działających na terenie gminy należą: Becker Warkop, Cetus - Energetyka Gazowa, PUH Promil, Przedsiębiorstwo Transportowe J. Piechoczek, Zakład Wędliniarski Andrzej Stania. Nadal na terenie gminy prowadzą swą eksploatację kopalnie: KWK Jankowice, KWK Chwałowice oraz KWK Borynia.

Placówki oświatowe stanowią 3 przedszkola, 3 szkoły podstawowe oraz 2 gimnazja. Potrzeby kulturalne mieszkańców gminy zaspokaja Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Gminna Biblioteka Publiczna.Szkoła Podstawowa w Świerklanach Dolnych Usługi z zakresu opieki medycznej świadczą 2 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w ośrodkach zdrowia mieszczących się w Jankowicach i Świerklanach. Działalność placówek służby zdrowia uzupełniają 2 Niepubliczne Zakłady Stomatologiczne i apteka.

Sanktuarium w StudzionceFunkcje rekreacyjne spełniają niewielkie kompleksy leśne, znajdujące się w północnej części gminy, które są wykorzystywane do turystyki pieszej i rowerowej oraz form krótko pobytowych. Najatrakcyjniejszymi krajobrazowo terenami są Las Królewiak i Las Podlesie. Ruch turystyczny odbywa się tu po wytyczonych szlakach, które omijają enklawy odmiennej flory i fauny np. lokalne podmokłości, cieki i oczka wodne. Plac Weekendowo-Rekreacyjny w ŚwierklanachNiewątpliwą atrakcją turystyczną tej części gminy jest naturalne źródełko zwane Studzienką znajdujące się na terenie Lasu Podlesie, w pobliżu szybu nr IV KWK Jankowice. W Lesie Królewiak rośnie duża grupa wiekowych okazów buków.

W gminie odbywają się liczne imprezy kulturalne i sportowe, niektóre o znaczeniu ponadregionalnym. Do imprez o zasięgu międzynarodowym należą m. in.: Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych Złota Lira oraz Festiwal Zespołów Folklorystycznych i Mażoretek.

 

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326