herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

UWAGA - przed nami turniej tenisa stołowego!

Przed nami pierwszy w tym roku turniej o Puchar Wójta Gminy Świerklany. Dzieci, młodzież i osoby dorosłe zapraszamy do udziału w rozgrywkach sportowych, które odbędą się w sobotę 10 marca br. w sali gimnastycznej SP nr 2 w Świerklanach.

Zapisy prowadzone są w Urzędzie Gminy Świerklany - Referat Rozwoju i Promocji Gminy (II piętro) do dnia 2 marca br. Można zgłosić się osobiście lub zadzwonić – nr tel. (32) 432 75 31, 432 75 37. Uwaga – z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości zapisania się na turniej w dniu rozgrywek!

W zależności od liczby zapisanych zawodników ustalone zostaną szczegółowe warunki gry. Planuje się przeprowadzenie rywalizacji w trzech kategoriach wiekowych, w podziale na kobiety i mężczyzn: do 13 lat, od 14-17 lat i powyżej 18 lat (wiek liczony według rocznika). Oprócz tego w każdej z kategorii wyłoniony zostanie najlepszy zawodnik/zawodniczka Gminy Świerklany. Na turniej zawodnicy przynoszą własny sprzęt sportowy.

Ważna informacja – osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców/opiekunów prawnych organizatorowi turnieju (wzór zgody poniżej). Można to zrobić bezpośrednio w Urzędzie Gminy, gdzie prowadzone są zapisy na turniej lub doręczyć zgodę nauczycielowi wychowania fizycznego w szkole, do której chodzi dziecko.

Zapraszamy do udziału w turnieju starszych i młodszych amatorów tenisa stołowego!

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

 

 

ZGODA

Jako rodzic/prawny opiekun …………………………………………………………

(imię i nazwisko niepełnoletniego zawodnika)

urodzonego dn………………………………….
wyrażam zgodę na udział dziecka w III Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Świerklany dn. 10.03.2018 r. w Świerklanach i oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania medyczne co do jego uczestnictwa w ww. imprezie sportowej.

                                                                                              ……………………………..

                                                                                  (podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

tenisek

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326