herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

WAŻNE - Informacja o stypendium szkolnym w roku szkolnym 2017/2018

Informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 1.09 do 15 września br. przyjmowane są w Urzędzie Gminy Świerklany wnioski o stypendia szkolne dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Świerklany, a do 15 października br. - wnioski słuchaczy kolegiów. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dostępną poniżej. 

Informacja ogólna o stypendiach

Wniosek

Oświadczenie o miejscu zameldowania

Pełnomocnictwo przy składaniu wniosku

Pełnomocnictwo – dziecko uzyskuje pełnoletność w trakcie roku szkolnego

Zaświadczenie o zarobkach

Oświadczenie o uzyskanym dochodzie

Oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy

Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych GOPS

Oświadczenie o alimentach

Oświadczenie o osiąganiu dochodów z prac dorywczych i inne

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Katalog wydatków kwalifikujących do stypendium szkolnego

 

 

 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326