herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Dotacje do kotłów i nie tylko

W dniu 4 kwietnia br. weszła w życie Uchwała Rady Gminy Świerklany Nr 268/XL/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Świerklany na zadania związane z ochroną środowiska.

Dotację można otrzymać na instalację urządzeń grzewczych (w tym kotłów co., gazowych, olejowych i węglowych jednopaleniskowych z tzw. ślimakowym podajnikiem węgla), pomp ciepła, kolektorów słonecznych, itp., jak również na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (na terenach, gdzie nie planuje się budowy kanalizacji) i usuwanie odpadów zawierających azbest.
Osoby zainteresowane powyższym tematem prosimy o zapoznanie się z treścią uchwały, która dostępna jest poniżej, podobnie jak formularze wniosków o przyznanie dotacji (można je również otrzymać na miejscu – Urząd Gminy, pok. 13 lub 14, parter).
Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Świerklany (I piętro).

 

 

Uchwała Rady Gminy
Formularz wniosku – dotacja do urządzeń grzewczych
Formularz wniosku – dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków
Formularz wniosku – dotacja na usuwanie odpadów zawierających azbest

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326