herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Wypalanie traw zakazane

Grzywna do 5 tysięcy złotych, obciążenie kosztami akcji ratowniczej, a także kara pozbawienia wolności może grozić za nielegalne wypalanie traw. Z apelem w tej sprawie do mieszkańców województwa zwrócił się wojewoda śląski.

Panuje błędne przekonanie, że wypalanie traw poprawia jakość gleby, jest rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Tymczasem pozbawienie jej naturalnej pokrywy roślinnej powoduje przyspieszenie jej erozji i wyjałowienie, staje się ona bowiem bezbronna wobec działania czynników atmosferycznych – promieni słonecznych, wiatru i opadów. W płomieniach giną nie tylko suche trawy, ale również żywe rośliny i zwierzęta oraz pożyteczne bakterie i grzyby.

Roślinność ulegająca naturalnemu rozkładowi użyźnia glebę, podczas gdy popioły spalonych traw są bezużyteczne, a sam proces wypalania powoduje zanieczyszczenie powietrza. Znaczna część pożarów w lasach i ich otoczeniu powstaje wskutek nierozważnej działalności człowieka, często związanej z wypalaniem traw.

Zgodnie z art. 131 pkt. 12 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) „Kto: [...] wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny". Ponadto, w przypadku gdy dym lub ogień spowoduje zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, wypalanie traw na zasadzie art. 162 §1 kk może stanowić przestępstwo, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawca podpalenia może zostać także pociągnięty do odpowiedzialności cywilno-prawnej za wyrządzone szkody i ich następstwa, jak również może być obciążony koszami akcji ratowniczej.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326