herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Informacja o wynikach konsultacji

W dniach od 11 kwietnia 2014r. do 18 kwietnia 2014r. prowadzone były konsultacje projektów uchwał  w sprawie:

   1. ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany.

   2. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerklany w 2014 roku                                       

Projekty w/w  uchwał  wraz z zarządzeniami Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych opublikowane zostały na stronie internetowej Gminy i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do w/w projektów uchwał.

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326