herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Do drzwi zapuka ankieter

Na prośbę Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych informujemy o prowadzonych na terenie naszego województwa badaniach ankietowych, realizowanych przez pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach i poświęconych tematowi uczestnictwa Polaków w podróżach. W przypadku wylosowania któregoś z domostw z terenu gminy Świerklany prosimy o współpracę z ankieterem i udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Celem badania, które potrwa do 20 stycznia br. jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w IV kwartale 2017 r. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych przez nich usług turystycznych oraz poziomie wydatków związanych z podróżami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej GUS pod adresem http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/uczestnictwo-mieszkancow-polski-rezydentow-w-podrozach/

Informujemy, że wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego, posiadającego legitymację wydaną przez właściwy urząd statystyczny. Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Kontakt.htm a podstawowe informacje na temat badań ankietowych dostępne są pod adresem: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm

plakat GUS

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326