Program stypendialny Fundacji „Omnibus” dla zdolnych uczniów z rodzin niezamożnych

Informujemy, że do 20 lipca można składać deklaracje uczestnictwa i wniosku do programu stypendialnego Fundacji „Omnibus” im. F. Drab skierowanego do uczniów 4-tych, 5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych na terytorium Polski. Program stypendialny Omnibus obejmuje uzdolnione dzieci z rodzin niezamożnych.

Szczegóły można odnaleźć na stronie: http://www.fundacjaomnibus.pl/