herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Oświata

Obsługą finansową przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zajmuje się Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, działający w Urzędzie Gminy.

Od dnia 1 września 1999 roku gmina Świerklany stała się organem prowadzącym dla trzech przedszkoli, trzech szkół podstawowych i dwóch gimnazjów. Ze względu na zwiększenie liczby uczniów uczęszczających do placówek oświatowych, w tym przede wszystkim do gimnazjów, władze gminy podjęły decyzję o rozpoczęciu inwestycji oświatowych:

  • budowy przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Jankowicach,
  • budowy gimnazjum w Świerklanach Dolnych.

Obecnie na ukończeniu są prace projektowe dla zadania: "Sala gimnastyczna wraz z Przedszkolem 4-oddziałowym przy SP w Świerklanach Górnych", a w trakcie wykonywania są prace remontowe w SP Świerklany Dolne, realizowane w ramach zadania: "Termomodernizacja - ocieplenie elewacji i poddasza oraz remont sal lekcyjnych i korytarzy (remont instalacji c.o. i instalacji elektrycznej)".

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326