herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Turystyka, sport i rekreacja


Wobec zniszczeń wywołanych eksploatacją węgla na terenie gminy Świerklany, istotne wydaje się dążenie do zachowania cennych form przyrody Środowisko  przyrodnicze Świerklan Górnychpołożonych w południowo-wschodniej części, poza obszarem eksploatacji górniczej. Do takich form należą tereny przewidziane do ochrony jako użytki ekologiczne. Utrzymanie lasów w północno-zachodniej części gminy zapewnia racjonalne wykorzystanie terenu narażonego na szkody górnicze, a rekultywacja zbiornika Podkościele i nowych zapadlisk ukierunkowana na rekreację wraz z utrzymaniem okolicznych zalesień może doprowadzić do powstania atrakcyjnego kompleksu służącego sobotnio-niedzielnemu wypoczynkowi.

Funkcje rekreacyjne spełniają niewielkie kompleksy leśne, znajdujące się w północnej części gminy. Są one wykorzystywane przez okoliczną ludność do turystyki pieszej oraz form krótkopobytowych. Krajobrazowo najatrakcyjniejsze wydają się być Las Królewiok i Las Podlesie i jako takie są ekstensywnie wykorzystane do takich właśnie form wypoczynku. Ruch turystyczny odbywa się tu głównie po wytyczonych szlakach. Omijają one enklawy odmiennej flory i fauny np. lokalne podmokłości i oczka wodne, a także zapobiegają powierzchniowej erozji gleb, wpływającej niekorzystnie na stosunki wodne terenów otaczających.

Niewątpliwą atrakcją turystyczną gminy jest naturalne źródełko zwane Studzienką znajdujące się na terenie Lasu Podlesie, Studzienka  na terenie Lasu Podlesie w Jankowicachw pobliżu szybu nr VI KWK Jankowice. Do miejsca tego prowadzi prócz szlaku Jankowickiego również asfaltowa droga, będąca przedłużeniem ul. Księdza Walentego. W Lesie Królewiok występują dość liczne wiekowe okazy buków o wymiarach jak dotąd nie kwalifikujących do objęcia ochroną prawną, pozostawione w drzewostanie jako tzw. przestoje.

Turystyka, sport i rekreacja rozwijają się dzięki istniejącym na terenie gminy ośrodkom rekreacyjnym, obiektom sportowym oraz przebiegającym tędy szlakom turystycznym i ścieżkom rowerowym. Nie bez znaczenia są również osiągnięcia miejscowych klubów i organizacji sportowych oraz organizowane imprezy kulturalno-sportowe o zasięgu ponadlokalnym.

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

akcja zima

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

logo204x53eaktywni

karta seniora

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008